Tagged: โควิด19

  • โพวิโดน ไอโอดีน

    “ศิริราช” เผย ใช้ “โพวิโดน ไอโอดีน” กลั้วคอ ไม่ช่วยรักษาโควิด 19 แต่ช่วยป้องกันได้

      “ศิริราช” แผนกหูคอจมูก ได้ออกมาชี้แจงการใช้ “โพวิโดน ไอโอดีน” กลั้วคอนั้นไม่ได้ช่วยรักษาโรคโควิด-19 หลังติดเชื้อ แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ เหตุเป็นสารระงับเชื้อ แต่ยังต้องสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรค อย่าให้การ์ดตก ชี้หากมีอาการไม่สบาย เจ็บคอ สามารถใช้กลั้วคอเพื่อลดเชื้อ ร่วมกับการทานยาลดไข้ – ยาแก้ไอตามปกติ แนะใช้กลั้วคอได้ทุกวัน ครั้งละ 30 วินาที จากการศึกษาตัวยาใน “โพวิโดน ไอโอดีน” พบว่ามีประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลอดทดลอง โดย...

  • Phra Paisal Visalo

    3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

    ล้อมวงธรรม ณ สวนทำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย We Oneness หรือ โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ที่นำพา ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้กำกับโฆษณาชื่อดัง กับ พระไพศาล วิสาโล มาพบปะเพื่อสนทนาพูดคุย ตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรม ส่งต่อข้อคิดดีๆแก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจโควิด-19 ข้อคิดสำคัญของการสนทนาธรรมครั้งนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงข้อดีของโควิด-19 อีกด้านหนึ่งของสถานการณ์อันวิกฤต ที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง 1. โอกาสเรียนรู้…ยอมรับความเป็นจริง “ข้อดีของโควิด-19 คืออะไรครับ?” ธนญชัย เปิดบทสนทนา พระไพศาล วิสาโล...