Tagged: ICONSIAM Chao PhrayaRiverOfEternalProsperity2020

  • ICONSIAM ไอคอนสยาม

    ไอคอนสยาม จัดมหาเทศกาลลอยกระทง 2020 “นิทรรศการกระทงโคมชักนานาชาติ” จาก 15 ประเทศทั่วโลก

    เฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ไอคอนสยาม จัดมหาปรากฏการณ์เทศกาลลอยกระทง 2020สร้างสรรค์ “นิทรรศการกระทงโคมชักนานาชาติ” แหล่งรวมมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานเอกลักษณ์นานาชาติจาก 15 ประเทศทั่วโลก มหาปรากฏการณ์เทศกาลลอยกระทง หนึ่งในประเพณีอันดีงามและเลื่องชื่อของเมืองไทย เตรียมกลับมาถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ออกสู่สายตาผู้คนทั่วโลกกันอีกครั้ง โดยในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ...