เอมิเรตส์ พร้อมให้บริการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ดูไบ

Emirates เอมิเรตส์

  • ดูไบพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
  • ออกมาตราการใหม่ที่รัดกุมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติ  

สายการบินเอมิเรตส์
ออกมาตราการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับการเดินทางทางอากาศเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ และประกาศความพร้อมเปิดต้อนรับนักเดินทางเพื่อการธุรกิจและการท่องเที่ยวเข้าสู่ดูไบอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กรกฏาคม โดยมีมาตราการดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชน

มาตราการป้องกันสำหรับการท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการภายใต้คำสั่งของรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองของมหานครดูไบ ท่านชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัลมักตูม ตามด้วยมกุฏราชกุมารและประธานคณะผู้บริหารนครดูไบ ชีค ฮัมเดน บิน โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัลมักตูม และคณะกรรมการสูงสุดของการจัดการวิกฤตและภัยพิบัติ เจ้าชาย ชีค มานซูร์ บิน โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัลมักตูม

ท่านชีค อาห์เมด บิน ซาอีด อัลมักตูม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินและกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ กล่าวว่า “เราขอขอบคุณท่านชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิด และท่านชีค ฮัมเดน บิน โมฮัมเหม็ด สำหรับคำสั่งล่าสุดในการอนุญาตให้เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของท่านที่เล่งเห็นดูไบเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับการทำธุรกิจและการท่องเที่ยว โดยการประกาศในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดการบินและเริ่มกิจกรรมทางธุรกิจอีกครั้งหลังผ่านการไตร่ตรอง วางแผนและเตรียมการมาอย่างถี่ถ้วน เรามั่นใจว่ามาตราการการตรวจวัดอันเข้มงวดไม่ว่าจะบนอากาศ ภาคพื้นดิน หรือในตัวเมืองจะเป็นตัวช่วยในการจัดการและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าหลายหัวเมืองหลักทั่วโลกกำลังดำเนินการในการหามาตราการรองรับและจะเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเร็วๆ นี้”

เอมิเรตส์ Emirates

“หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เอมิเรตส์ได้ขยายเส้นทางให้บริการไปยังหลายจุดหมายปลายทาง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยผ่านดูไบ พร้อมรองรับความต้องการจากทั่วโลกด้านการขนส่งทางอากาศ เรายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรนานาชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยและการป้องกันสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน ลูกค้า และทุกคนในสังคม ปัจจุบันเอมิเรตส์ได้เชื่อมต่อดูไบไปยัง 40 หัวเมืองหลักทั่วโลกและด้วยคำสั่งล่าสุดนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการขยายเครือข่ายและเส้นทางการบิน ซึ่งจะมีการประกาศต่อไปในเร็วๆ นี้ เราพร้อมต้อนรับและให้บริการลูกค้าของเรา และเชื่อมหัวเมืองสำคัญๆ ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมีดูไบเป็นจุดศูนย์กลาง”

ในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาของการทดสอบในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบ สำหรับเอมิเรตส์เรามองเห็นแนวโน้มที่ดีของจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเที่ยวบินซึ่งครอบคลุมทั้งเครือข่ายการบินของเราตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และเรามีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าของเรา”

สุขภาพและความปลอดภัยต้องมาก่อน:
เอมิเรตส์ได้ดำเนินการกำหนดมาตราการต่างๆ อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานของเอมิเรตส์ในเรื่องความปลอดภัยทั้งบนภาคพื้นดินและบนอากาศ รวมทั้ง การแจกชุดอุปกรณ์ดูแลด้านสุขอนามัย ที่ประกอบไปด้วย หน้ากาก ถุงมือ เจลทำความสะอาดมือ และกระดาษเปียกฆ่าเชื้อให้กับลูกค้าทุกท่าน ข้อมูลด้านมาตราการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และบริการต่าง ๆ ของแต่ละเที่ยวบินสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.emirates.com/yoursafety

ข้อกำหนดการเดินทาง:
ลูกค้าทุกท่านต้องรักษาระเบียบข้อกำหนดของการเดินทาง และผู้เดินทางทุกท่านจะได้รับอนุญาตให้โดยสารบนเที่ยวบินได้ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศจุดหมายปลายทาง ดูข้อมูลได้ที่ http://www.emirates.com/wherewefly
ผู้ที่มาเยือนดูไบควรมีแผนประกันสุขภาพนานาชาติที่มีความคุ้มครองการป่วยจากโควิด-19 ครอบคลุมตลอดช่วงของการพำนัก ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการผ่านเข้าเมืองดูไบสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติสามารถดูได้ ที่นี่ พลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่จะเดินทางกลับมายังดูไบสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ที่ www.emirates.com/returntoDubai

Leave a Reply