Category: Social

 • Choice is Yours

  บีเอ็มดับเบิลยู มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ เอสซีจี จับมือ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเสนอไอเดียสร้างสรรค์ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน พร้อมโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำ ในโครงการ Choice is Yours

  ครั้งแรกของความร่วมมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศจากสี่องค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิต นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสังคม ในโครงการ Choice is Yours โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อยอดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดรับทีมนิสิต นักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี ซึ่งสามารถเลือกแนวคิดในการนำเสนอผลงาน ได้แก่ REduce กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย REuse กับมูลนิธิชัยพัฒนา REthink กับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ REcycle กับเอสซีจี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 4 องค์กรร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาและตัดสิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29...

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมองค์กรสู่อนาคตภายหลังวิกฤติ

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ระดมเหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในองค์กรระดับประเทศร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูองค์กรภายหลังวิกฤติและเตรียมความพร้อมสู่อนาคตขององค์กร โดยในปีนี้ทาง TMA ได้นำเสนองานภายใต้ธีม “Fit for Future” ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนกราวด์ และรูปแบบออนไลน์ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Thought Partner ให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยเต็มตัว ธุรกิจในอนาคตไม่ได้เป็นเรื่องของคนสองคนอีกต่อไป คุณจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในหัวข้อ “Business of the Future” ว่า...

 • สภาทนายความ

  อนุพร อรุณรัตน์ ผู้สมัครนายกสภาทนายความ หมายเลข 4 พร้อมคณะ หมายเลข 1-22 ชู 18 นโยบายเชิงรุก ยกระดับวิชาชีพทนายความ ย้ำวิสัยทัศน์ “ประเทศจะพัฒนา เมื่อประชาชนเข้าถึงกฎหมาย” พร้อมต่อยอด “ทนายความอาสา” เน้นย้ำ ความยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้

  “เมื่อประชาชนเข้าถึงกฎหมาย รู้จักสิทธิ หน้าที่ และความเสมอภาค ประเทศจะพัฒนามากขึ้น” เปิดมุมมอง อนุพร อรุณรัตน์ ผู้สมัครนายกสภาทนายความ หมายเลข 4 กับการเดินทางกว่า 45 ปี แห่งความศรัทธาในวิชาชีพทนายความ ประกาศความพร้อม 18 นโยบายขับเคลื่อนสภาทนายความ เพื่อประชาชน เพื่อองค์กร และประเทศชาติ ปูทางอนาคตของสภาทนายความ ให้เป็นไปตามหลักสากล เพราะกฎหมายแท้ที่จริง ไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมาย แต่คือความจริงของสังคม วิสัยทัศน์การทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ หน้าที่ มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ...

 • DIPROM

  ดีพร้อม ปลื้มสิ่งทอไตรมาสแรกมูลค่าส่งออกพุ่ง กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่ม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดสถานการณ์ การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2565 จากปัจจัยการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักของไทย เตรียมร่งพิจารณารับรองมาตรฐานด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag ปี 65 ซึ่งมีผู้ผ่านการรับรอง 26 กิจการ 43 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้ากระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานพิธีเปิด กิจกรรม “ดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม” ปีงบประมาณ...

 • การกระทรวงวัฒนธรรม

  วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย นางยุพา...

 • ครัวไทยสู่ครัวโลก

  นักวิชาการ-ภาคเอกชน-ภาครัฐ-พรรคการเมือง หนุนเกษตรอินทรีย์เดินคู่เกษตรเคมี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดันครัวไทยสู่ครัวโลก

  กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบ GAP พร้อมด้วย 4 พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล ชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย ต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลก เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจด้านสินค้าเกษตรไทย ย้ำจุดยืน ครัวไทยสู่ครัวโลก วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ...

 • TMF กองทุนสื่อ

  “กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) ระดับโลกครั้งแรกในไทย “TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration” มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทย สู่ “ฮอลลีวูด”

  ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมสื่อ” ทั่วโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมสื่อไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อก้าวให้ทันโลกอยู่เสมอ ทาง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” หรือ “Thai Media Fund” ได้เล็งเห็นว่า ความสำคัญ ในการส่งเสริมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของสื่อ ระหว่างประเทศ ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครอง ความเข้าใจในแหล่งเงินทุนสำหรับสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง ไปต่อบทบาทของผู้ผลิตและผู้กำกับรายการบันเทิง การรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการผลิตความบันเทิงสมัยใหม่และเทคนิคหลังการผลิต รวมทั้งความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลง และการเผยแพร่ผลงานที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อของไทยในตลาดโลก จากวิสัยทัศน์นี้ทางกองทุนฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้สามารถ...

 • Deloitte

  ดีลอยท์ เผย ภายในปี 2070 ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

  จากรายงาน Global Turning Point Report ของดีลอยท์ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นอาจทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 50 ปีข้างหน้า เว้นแต่ผู้นำระดับโลกจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Deloitte Center for Sustainable Progress (DCSP) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม และองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรในการเดินทางไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน Deloitte Center for Sustainable Progress (DCSP) ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในการประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าหากปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้รับการแก้ไข เศรษฐกิจโลกอาจได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีก...

 • โรงพยาบาลยันฮี

  “ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก

  กระแส LGBT ยังแรงไม่หยุด ยันฮีโดดร่วมงานกับเพจดัง SPECTRUM ตอบโจทย์ความหลากหลายทางเพศ ในงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก ตามสโลแกน “ครบ..จบที่ยันฮี กับชีวิตใหม่ที่ใครก็เลือกที่จะเป็นได้” เชื่อมั่นศักยภาพยันฮี ยังเป็นหนึ่งในใจคนที่ต้องการแปลงเพศของเมืองไทย นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยสถานการณ์ LGBT (กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ)ว่า “ปัจจุบันLGBT เป็นสังคมที่ได้รับการยอมรับการอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงออกกันได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่ขัดต่อสาธารณชน ซึ่งรพ.ยันฮีก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลหลายๆ แห่งที่ร่วมให้การดูแลกลุ่มบุคลเหล่านี้ตามหลักการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ศูนย์การแปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี...

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  พม. สดุดีผู้ให้แก่สังคม มอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 2 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้รับโล่...

 • CTPI

  ครบรอบ 1 ปี “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ – CTPI” จัดงานเสวนา “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองโดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน”

  สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ (City Transformation & Public Policy Institute – CTPI) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองจากในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างกลไกเพื่อการพัฒนาเมือง พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจในการวางแผนเมืองและผังเมืองที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมส่งเสริมให้เกิดกลไกการร่วมทุนและระดมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนที่มีความโปร่งใส อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดงานครบรอบ 1 ปี นำเสนอผลงานที่ผ่านมาและก้าวถัดไปของ “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์...

 • สสปท.

  สสปท. จัดงาน ‘OSH Avenue International Conference 2022’ ตอบโจทย์ความปลอดภัยการทำงานในยุค Next Normal

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC) ภายใต้แนวคิด “มองการณ์ไกล ความปลอดภัยในการทำงาน” ดึงนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา คนวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในโลกดิจิทัล นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย ‘OSH Avenue...

 • Anuporn Aroonrut

  อนุพร อรุณรัตน์ ผู้สมัครนายกสภาทนายความ หมายเลข 4 พร้อมคณะ หมายเลข 1-22 ประกาศความพร้อม พัฒนาสภาทนายความเชิงรุก สานต่อ “ทนายความอาสา”

  “อนุพร อรุณรัตน์” ผู้สมัครนายกสภาทนายความ หมายเลข 4 พร้อมคณะ หมายเลข 1-22 ประกาศ พร้อมเข้ามาพัฒนาสภาทนายความเชิงรุก ยกระดับสวัสดิการ เพิ่มสกิลให้ทนายฯ สานต่อโครงการเด่น “ทนายความอาสา” ชี้ ถ้าประชาชนเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรม ประเทศจะพัฒนายิ่งขึ้น นายอนุพร อรุณรัตน์ ผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข 4 กล่าวว่า วันนี้คณะอนุพร ที่จะเข้ามาเรื่องแรกคือจะสานเสริมสร้างความดีงามหลายเรื่อง ของว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความที่ทำไว้กว่า 5 ปี...

 • Evusheld

  Evusheld สามารถป้องกันการดำเนินโรคของโควิด-19 หรือการเสียชีวิต จากการทดลองระยะที่ 3 แท็คเคิล (TACKLE)

  ผลการศึกษาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Respiratory Medicine แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ Evusheld ในการรักษาโรคโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ป่วยนอกที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ผลการทดลองแท็คเคิล (TACKLE) การศึกษาระยะที่ 3 สำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยนอก แสดงให้เห็นว่า Evusheld ของแอสตร้าเซนเนก้า (เดิมชื่อ AZD7442 ส่วนผสมระหว่างแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวสองชนิด ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab) สามารถป้องกันการการเกิดโรคแบบรุนแรง หรือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกและทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) โดยการรักษาด้วย Evusheld ในระยะเริ่มต้นของโรคนั้น สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น1...