รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์ ” กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่าย

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

กิจกรรมในแนวความคิดด้านกิจกรรมถ่ายภาพมีมากขึ้นในยุคการเติบโตด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความทันสมัย การเติบโตของผู้บริโภคมีหลากหลาย ในการสื่อสารด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ผู้บริโภคและกลุ่มนักธุรกิจ / บริษัท / องค์กรใหญ่ หันมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะความรวดเร็วทันเหตุการณ์พร้อมกับหาพันธมิตรผ่านทางออนไลน์พร้อม ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) ต่าง ๆ ในช่องทางการสนับสนุนองค์กรให้เติบโตและทันสมัย ทางโครงการและเพจ EYE ON THAILAND จึงใคร่ขอเสนอกิจกรรมดีดีที่เข้ากับโลกปัจจุบัน เพื่อสานต่อเรื่องดีดีสู่สังคมไทย พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม 4 ภูมิภาค แข่งขันอาหารไทยท้องถิ่น 10 เมนู

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

มีคณะกรรมบริหารดังนี้ นางสาวบุษยา ชมภูหลง ​​​​​กรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร BPM LOVE MEDIA) ผลงานกิจกรรม Futsal Lady Live 4 ปี และ ผลงานฯลฯ ทางสังคม, นางสาวอรวีร์ สมจิตร ​​​​กรรมการที่ปรึกษาโครงการ, นายธนิตย์ จิตนุกูล​​​​​ กรรมการ / กรรมการตัดสิน (ผู้กำกับ) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ (บางระจัน) นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย, นายคงธัช เตชะวิเชียร ​​​​​กรรมการ (กรรมการบริหาร / บริษัท อินเตอร์ ดิจิตอล ซิสเต็มส์ จำกัด), นางหอมจันทร์ ซาฮาต ​​​​​กรรมการที่ปรึกษาโครงการ, พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ ​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​, นายทหารราชองครักษ์พิเศษ (อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก), นายสมพร มูสิกะ​​​​​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายกฎหมาย, ดร.นิคม ชมภูหลง ​​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม)

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

งานรีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” เน้นภาพที่ออกมาสื่อความหมายให้ตรงกับกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมผ่านภาพถ่าย ภาพที่ชนะเลิศพร้อมภาพที่เข้ารอบมาจากการประกวด 4 ภูมิภาค เริ่มจาก ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้ และภาคเหนือ คัดภาพมาภูมิภาคละ 20 ผลงาน ที่จะแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ต่าง ๆ ที่ร่วมงานในครั้งนี้ 50 เว็บไซต์ดัง สถานีโทรทัศน์หลักที่ร่วมทำข่าว สถานีโทรทัศน์ (Free tv) เข้าร่วมนำเสนอเรื่องดีดี มีสาระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ / วัฒนธรรมอันดีงาม นำเสนอในรูปความงามของเมืองไทยแต่ละภูมิภาค สื่อความหมายให้น่าค้นหา น่าท่องเที่ยว น่านำเสนอ เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศชาติ อีกช่องทางของกิจกรรมที่จัดขึ้น ลักษณะของโครงการ / กิจกรรมภาพถ่ายประกวด พร้อมด้วยการสื่อสารออกสู่สังคม

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

เปิดรับสมัครจากทางเพจ EYE ON THAILAND และปิดรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์ทั่วไป เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศสู่สังคม เปิดตัวโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 (วันพุธ) เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเดอไพรม์ ซอยรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แจ้งวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรม / หลักการและเหตุผล / คณะกรรมการตัดสิน / คณะกรรมการที่ปรึกษา / ดารานักแสดงที่เข้าร่วมสร้างขวัญกำลังใจในการเสริมสร้างพลังกายและใจ พบผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังจากภาพยนต์บางระจัน ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย

คุณปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล ให้แนวความคิด คุณพืช พาคิน (นักร้องจากเวที The Voice Thailand) พร้อมผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการคัดเลือกภาพถ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) ประเภทภาพจากทางสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ (ภาพนิ่ง)

2) ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล (ภาพนิ่ง)

เงินรางวัล แบ่งเป็น

1) ชนะเลิศ ​ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รางวัลละ 10,000 ต่อประเภท

2) รองชนะเลิศ​ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รางวัลละ 5,000 ต่อประเภท

3) รางวัลผู้เข้ารอบ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

4) รางวัลภาพถ่ายเข้ารอบภูมิภาค แบบชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

5) กิจกรรมการแข่งขันอาหารท้องถิ่น 4 ภูมิภาค 3 รางวัล , ที่ 1. 5,000 บาท , ที่ 2. 3,000 บาท ที่ 3. 2,500 บาท

 

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย โครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเริ่มวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ​​คณะกรรมการจัดงานเยี่ยมประชาสัมพันธ์ที่สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ​งานเปิดตัวโครงการฯ เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ (รางน้ำ) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ​กิจกรรม

1) แนะนำการรับสมัครผู้ส่งภาพเข้าประกวดผ่านสื่อมวลชนและสื่อ Social ฯลฯ

​2) แนะนำรายละเอียดของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภทของภาพ

​3) แนะนำคณะกรรมการการจัดทำโครงการฯ

​4) แนะนำประโยชน์ของการจัดทำกิจกรรมโครงการฯ

​5) การแสดงการเปิดตัวกิจกรรมโครงการฯ

​6) รับประทานอาหารร่วมกัน

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ​โครงการปิดการรับสมัครการส่งภาพผ่านทางโครงการ หรือทางเพจ EYE ON THAILAND ที่โครงการแจ้ง (ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 ภาพถ่าย)พร้อมตัดสินการประกวดภาพถ่าย (ผู้เข้ารอบที่ส่งภาพประกวด) พร้อมเชิญผู้ส่งภาพเข้าร่วมงานเพื่อสานสัมพันธ์กับคณะผู้ส่งภาพถ่ายพร้อมพบปะคณะกรรมการจัดงาน, คณะกรรมการการตัดสิน และคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพร้อมร่วมรับประทานอาหาร โดยงานเริ่ม เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ สวนนงนุชพัทยา พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องมีชื่อเสียง

ทางคณะกรรมการจัดทำ โครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่ายโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” ร่วมกับ EVOLUTION GROUP และสวนนงนุชพัทยา กิจกรรมส่งภาพประกวด จาก 4 ภูมิภาค กับ ( เพจ EYE ON THAILAND ), Muvenpick Hotel 63 เอกมัย, Italian Proudfa@ekkamai

แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์

สนใจสมัครได้ที่ 083-241-3956 ชั้น8 Muvenpick Hotel 63 เอกมัย

Leave a Reply