เสียงสามยอด จับมือ พันธมิตร “เที่ยวทำดีหัวใจสีเขียว” พร้อมตะลุยเที่ยวสวนเกษตรนนทบุรี

เสียงสามยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” ร่วมกับ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้าจำกัด หรือ TEV จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมนำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ร่วมมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นบริจาคให้ผู้พิการ และน้องหมา น้องแมว โดยมี นายกำพล ชูรอด ตัวแทนเป็นผู้รับมอบที่สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี พร้อมเที่ยวชมสวนเกษตรอินทรี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรแบบผสมผสาน และชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจภายในจังหวัดนนทบุรี

เสียงสามยอด

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพันธุ์รวี บุนนาค รอง ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ, นายวรากร กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้าจำกัด (TEV รถบัสขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า), นางปุญยวีร์ ดิษผล นายสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด, นางชดา บูรณะพิมพ์, เอิร์ธ สายสว่าง และผู้มีเกียรติร่วมทริปเดินทางจำนวน กว่า 50 คน บนเส้นทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ-นนทบุรี

Leave a Reply