Tagged: กรมการพัฒนาชุมชน

  • จิตอาสาปลูกป่าตาล

    อธิบดีพช. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และภาคีเครือข่าย รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าตาลและยางนา เฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2564

    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ...

  • ยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้

    นายกฯ​ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา ของกรมการพัฒนาชุมชน

    เมื่อวันที่ 28 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์...