Tagged: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  • WebClub รักนี้ “ให้” เธอ

    ส่งต่อ รอยยิ้ม ภายใต้โครงการ รักนี้ “ให้” เธอ

    ส่งต่อ รอยยิ้ม ภายใต้โครงการ รักนี้ “ให้” เธอ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ชมรมเว็บคลับ ไทยแลนด์ สมาชิกสื่อมวลชน มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ขานรับเดือนแห่งความรัก จัดกิจกรรมการกุศลโครงการ รักนี้ “ให้” เธอ...