Tagged: กรุงเทพอนาคตสำหรับทุกคน

  • บางกอกแหวกแนว ครั้งที่ 3 ปี 2563 

    บางกอกแหวกแนว #3 เปิดกรอบความคิด “กรุงเทพ : อนาคตสำหรับทุกคน”

    เทศกาลบางกอกแหวกแนว เทศกาลแห่งความคิด ประจำเมืองกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ปี 2563  “กรุงเทพ : อนาคตสำหรับทุกคน” เทศกาลบางกอกแหวกแนว เทศกาลแห่งความคิด ประจำเมืองกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานในปีนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่กระจายข่าวออกไปจนกระทั่งถึงวันงาน โดยเฉพาะประเด็นหลักที่กระตุ้นต่อมความคิดที่ทุกคนไม่อาจเพิกเฉยในเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในกรุงเทพแล้วยังเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ประชาชนทุกคนไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป และมีการเสวนาถึงวิธีการที่จะร่วมมือกันบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างซึ่งก็ได้บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาเป็นผู้เสวนามากมาย...