Tagged: การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  • Mukdahan HALF Marathon 2021

    ‘Mukdahan HALF Marathon 2021’ งานวิ่ง ที่นักวิ่งทั้งสายแข็ง และสายชิล ไม่ควรพลาด (วิ่งร้อยหัวใจมิตรภาพอีสานบ้านเฮา)

    จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ สนับสนุนให้นักวิ่งหน้าใหม่ มีการเตรียมความพร้อม การดูแลร่างกาย และสัมผัสยามเช้า บนเส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มาร่วมสัมผัสใหม่หัวใจมุกดาหารด้วยกัน จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร งานนี้ มีระยะวิ่ง 3 ระยะ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2,000 คน สำหรับกิจกรรม...