Tagged: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • PEA HAPPY RUN MINI MARATHON 2020

    PEA ประกาศความพร้อมจัดวิ่ง PEA HAPPY RUN MINI MARATHON 2020 ตอกย้ำความมั่นใจ วิ่งอย่างปลอดภัยแบบนิวนอร์มัล

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศความพร้อมจัดกิจกรรม PEA HAPPY RUN MINI MARATHON 2020 เติมชีวิตให้มีชีวา ได้กลับมาสวมรองเท้าวิ่งกันอีกครั้ง ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งแบบวิถีใหม่ (New Normal Running) ที่จัดขึ้นภายใต้นโยบายการป้องกันความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่จัดงานด้วยอัตราเฉลี่ยหนึ่งตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมงานหนึ่งคน มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการป่วยหน้าทางเข้างาน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง และให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในช่วงก่อนและหลังการแข่งขัน...