Tagged: กีฬากอล์ฟ

  • AMAZING THAILAND EXPAT GOLF TOURNAMENT SERIES 2021

    ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ในกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (EXPAT) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ผ่านทางโครงการ “STAY PLAY SAFE” โดยจัดงานเปิดตัวโครงการพร้อมเชิญคณะทูตานุทูตและหอการค้าของประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564...