Tagged: คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้

  • Brother Cannon

    2 ยักษ์ใหญ่ ‘บราเดอร์ และ แคนนอน’ ปลุกกระแส “คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้”

    บราเดอร์และแคนนอน สองผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์ในไทยประกาศความร่วมมือประเดิมด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้” (ONLY THE GENUINE WILL KNOW) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างของการใช้วัสดุการพิมพ์แท้ ทั้งแบบน้ำหมึกและผงหมึก เมื่อเปรียบเทียบกับหมึกเทียบเท่าและหมึกปลอม พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ใช้เครื่องพิมพ์หันมาใช้วัสดุการพิมพ์แท้เพื่อคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์ ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานพิมพ์และเครื่องพิมพ์ รวมถึงได้สิทธิประโยชน์และความคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวไม่กระทบต่อเงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง ที่สำคัญยังไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   นาย ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด...