Tagged: สมาคมเพื่อนชุมชน

  • เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10

    สมาคมเพื่อนชุมชน จัดเต็มติวเข้มเข้ารั้วมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ รับวิถีนิวนอร์มอล

    สมาคมเพื่อนชุมชน ชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จ.ระยอง เข้าร่วมติวเข้มเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในโครงการ “เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์โดยสามารถเลือกติววิชาไหนก่อนก็ได้ กี่รอบก็ได้ ตามวิถีนิว นอร์มอล (New Normal) นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัด “โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” เพื่อส่งเสริมความรู้และขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ระยอง...

  • สมาคมเพื่อนชุมชน

    สมาคมเพื่อนชุมชน โชว์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 กับ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

    สมาคมเพื่อนชุมชน โชว์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 กับ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ ชูผลสำเร็จวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” ขยายเครือข่าย 8 กลุ่มวิสาหกิจเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ รุกตอบโจทย์ผู้บริโภค ดึงรายได้เข้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาด ทั้งออนไลน์ และตลาดนัดตามโรงงาน นางวราวรรณ...