Tagged: เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10

  • เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10

    สมาคมเพื่อนชุมชน จัดเต็มติวเข้มเข้ารั้วมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ รับวิถีนิวนอร์มอล

    สมาคมเพื่อนชุมชน ชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จ.ระยอง เข้าร่วมติวเข้มเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในโครงการ “เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์โดยสามารถเลือกติววิชาไหนก่อนก็ได้ กี่รอบก็ได้ ตามวิถีนิว นอร์มอล (New Normal) นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัด “โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” เพื่อส่งเสริมความรู้และขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ระยอง...