Tagged: Jetanin

  • เจตนิน Jetanin

    ‘เจตนิน’ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ กว่า 3 ทศวรรษ พร้อมขึ้นแท่นผู้นำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากระดับสากล

    ส่งมอบความสุขเติมความหวังสร้างครอบครัวที่อบอุ่น รพ. เจตนิน ให้บริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากในประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับก้าวสู่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเฉพาะทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาชาติ เป็นเวลากว่า 25 ปีที่ “โรงพยาบาลเจตนิน” ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ยืนหยัดมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับโลก โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับนักเทคนิคการแพทย์ที่มีทักษะความชำนาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมถึงการบริการการรักษาด้วยความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการรักษาเพื่อให้คู่สมรสได้สัมผัสความสุขของการเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริง   ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เจตนินมีห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงภายในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้มากยิ่งขึ้น และให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน ห้องปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทาง นักพันธุศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีทักษะความชำนาญที่ได้รับการรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (European Society of...