Tagged: KPI

  • กรุงไทยพานิชประกันภัย

    กรุงไทยพานิชประกันภัย ดันสามกลยุทธ์ ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

    เสริมศักยภาพบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น ผสานดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในปี 2564 วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาแผนผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ปรับเข้ากับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละบุคคลและช่วงวัยได้อย่างครอบคลุม เคพีไอ ชูสามกลยุทธ์ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ตั้งเป้าโตสองเท่าภายในปี 2567 ด้วยนโยบายในการทำธุรกิจของ...