Tagged: L’ÉCOLE

  • L’ÉCOLE

    L’ÉCOLE โรงเรียนจิวเวลรีชื่อดังของปารีส เปิดห้องสมุดออนไลน์ สำหรับศึกษาโลกแห่งศิลปะอัญมณี

    L’ÉCOLE โรงเรียนจิวเวลรีชื่อดังของปารีสภายใต้ Van Cleef & Arpels เปิดห้องสมุดออนไลน์ สถาบัน L’ÉCOLE หรือ โรงเรียนศิลปะเครื่องประดับอัญมณี ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก Van Cleef & Arpels เปิดหลักสูตร E-Library เชิญทุกคนให้เข้ามาค้นคว้าศึกษา และทำความเข้าใจกับโลกแห่งศิลปะอัญมณี โดยการเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์ นำเสนอมุมมองที่แตกต่างในโลกแห่งอัญมณีภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ มาแบ่งปันความรู้และแนะนำการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง ครอบคลุม 3 ธีมหลัก ได้แก่ 1....