Tagged: LetsTalk

  • Paolo Phaholyothin

    “Talk Therapy” พบทางออก เราพร้อมคุย @Paolo Phaholyothin

    “Let’s Talk” @Paolo Phaholyothin ศูนย์จิตเวชยุคใหม่ ทีมแพทย์พร้อมคุย เข้าใจทุกปัญหาทางใจ ​ท่ามกลางสังคมยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง หลายคนมุ่งมั่นอยากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเอง หรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจ แต่ระหว่างทางมักพบอุปสรรคมากมายทางความคิดที่สะสมจนกลายเป็นความตึงเครียด วิตกกังวล สาเหตุหลักของอาการป่วยทางด้านจิตใจโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงาน พร้อมเตรียมรับมือเป็นที่ปรึกษาเพื่อหาทางออก ในงาน “Let’s...