Tagged: Medicago

  • Medicago

    Medicago ประกาศก้าวสำคัญ พัฒนาวัคซีน จากพืชตระกูลยาสูบ ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา

    เมดิคาโก (Medicago) บริษัทชีวเวชภัณฑ์ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล (PMI) เผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 โดยการใช้อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particle) หรือ VLP ซึ่งเพาะจาก Nicotiana Benthamiana ซึ่งเป็นพืชตระกูลที่มีความใกล้เคียงกับยาสูบ ในการพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกในขณะนี้ การพัฒนาวัคซีนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่จำกัดว่าองค์กรใดหรือบริษัทใดเป็นผู้ให้การสนับสนุนล่าสุด Medicago ได้ออกมาเผยว่ากำลังจะเริ่มขั้นตอน “ก่อนการทดสอบทางคลินิก” เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนจะทำการทดลองในผู้ใช้จริง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในฤดูร้อนนี้ อนุภาคคล้ายไวรัสนั้นจะถูกนำไปพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจากพืช โดยเลียนแบบไวรัส...