Tagged: MobileApplication

  • Muze

    ‘Muze’ เผยสมการความสำเร็จสู่การเป็นบริษัทเทคฯ ชั้นนำ ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

    จากจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นบริษัทที่พัฒนา Mobile Application และประสบความสำเร็จจากการมียอดดาวน์โหลดใช้งานกว่า 1 ล้านครั้ง สู่บริษัท Muze ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายในไทย ในฐานะพาร์ทเนอร์คนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างและพัฒนาระบบหลังบ้านที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบ OTT (Over-the-Top) ให้กับบริษัท BECi ยักษ์ใหญ่ด้านวงการสื่อสารมวลชนของไทย การร่วมพัฒนา Omni-Channels กับ McGroup แบรนด์กางเกงยีนส์รายใหญ่ของไทยจนสามารถสร้างยอดขายเฉพาะ Online ได้กว่า 500 ล้านบาทต่อปี รวมถึงเป็นผู้พัฒนาระบบหลังบ้านมากมายให้บริษัทในเครือ True Corporation นอกจากนี้ Muze ยังพัฒนาโซลูชั่นด้าน e-Commerce อีกมากมายที่ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับตัวและอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง จากความสำเร็จในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และการตั้งเป้าสู่การเป็นบริษัทที่ผลิตโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีระดับโลก สำหรับบริษัท Muze หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ คือ การมี Developer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถและออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเอง ด้วยแนวคิดการบริหารสไตล์ Muze ที่ต้องการให้คนในองค์กรก้าวพ้นขีดจำกัดเดิมของตนเองและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้าง Developer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรดักส์ด้านเทคโนโลยีทัดเทียมระดับนานาชาติ พร้อมกับสร้างสมดุลด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานเช่นเดียวกับแนวคิดของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยแบ่งแนวคิดออกเป็น 3 ด้านหลักๆดังนี้ Stay hungry, Stay foolish เมื่อทักษะและความสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดและคนที่เรียนรู้อยู่เสมอจะสามารถมองเห็นโอกาสในการเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่น Muze จึงสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ทีมงานเป็นนักเรียนรู้ที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่...