Tagged: SingaporeReimagine

  • SingaporeReimagine

    สิงคโปร์ เปิดตัวแคมเปญ SingaporeReimagine ชู 4 หัวใจหลัก “ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-สุขภาพดี-ประสบการณ์อาหารที่หลากหลาย-สถานที่เที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ”

    สิงคโปร์ ผลักดันภาคการท่องเที่ยว เปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสจากทั่วโลก ร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ประกาศแคมเปญ ‘SingapoReimagine’ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่เพื่อปลุกความรู้สึกให้ผู้คนได้อยากออกเดินทางมาท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ชู 4 หัวใจหลัก “ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-สุขภาพดี-ประสบการณ์อาหารที่หลากหลาย-สถานที่เที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ” แคมเปญ ‘SingapoReimagine’ มุ่งเน้นการนำเสนอสถานที่องเที่ยวและเรื่องราวใหม่ๆ ในสิงคโปร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์หลากหลาย ผ่าน 4 แง่มุมที่สิงคโปร์ต้องการนำเสนอ อันได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainability) สิงคโปร์ชูการการท่องเที่ยวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นเมืองในธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว, อาหารการกิน, กิจกรรมช็อปปิ้ง และรูปแบบการท่องเที่ยว ก็จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเมืองที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน...