Tagged: TransplantSportsAssociationOfThailand

  • สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย

    สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ จัดเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

    สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว...