Tagged: VelasookSeniorSmartVillage

  • Velasook Senior Smart Village

    โรงพยาบาลเปาโล เปิดบ้าน Velasook Senior Smart Village มอบเวลาสุขสู่สังคมสูงวัย

    โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบ้าน Velasook Senior Smart Village สร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน นำโดย พญ.ปวีณา วิมลวัตรเวที แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ รพ.เปาโล พหลโยธิน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมเปิดบ้าน Velasook Senior Smart...