Tagged: WeChatPay

  • Ksher WeChat Pay

    Ksher จับมือ WeChat Pay บริการชำระเงิน โอนไว หวังเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน

    Ksher จับมือ WeChat Pay มอบบริการชำระเงินอย่างง่ายดาย เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน Ksher (เคเชอร์) จับมือกับ WeChat Pay เดินหน้าขยายการให้บริการด้านการชำระเงินแก่นักท่องเที่ยวจีนในเครือร้านค้าต่างๆ อาทิ แมคโดนัลด์, นารายา, คาซ่า ลาแปง และอาฟเตอร์ ยู ต้อนรับฉลองเทศกาลตรุษจีนและโปรโมชั่นรับปีหนู พบนักท่องเที่ยวจีนใช้อี-วอลเล็ตในการชำระเงินมากถึง 64% พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวจีนเพิ่มโซลูชั่นการรับชำระเงิน เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน มร.โดนัลล์...