Tagged: ZZegna

  • Z Zegna

    Z Zegna วิถีชีวิตที่มั่นคง คอลเลคชั่นฤดูร้อน 2020

    การแปรเปลี่ยนผืนทะเลทราย นั่นเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในเวลานี้สำหรับเรา และมีการพิจารณาว่านั่นเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดี นับเป็นเวลากว่า 80 ปีที่ แอร์เมเนจิโด เซนญ่า เป็นผู้นำในการพัฒนาการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ Oasi Zegna โดดเด่นในเมือง Biella ภูมิภาค Valdilana ด้วยพันธะสัญญาขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับ Z Zegna คอลเลคชั่นฤดูร้อน 2020 ที่ได้รวบรวมวิถีชีวิตที่มีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อการคัดสรรวัตถุดิบ รวมถึงเทคนิคในการสร้างสรรค์ ผ่านแนวการแปรเปลี่ยนผืนทะเลทราย...