Venus Resurrection ความปรารถนา ความอ่อนโยน และความโรแมนติค

Venus Resurrection

Venus Resurrection การทำงานของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล ในวัยเยาว์นั้น มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ทั้งเรื่องความปรารถนา ความอ่อนโยน และความโรแมนติค ด้วยทีแปรงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ส่วนใหญ่ใช้อิริยาบถของผู้หญิงเป็นสื่อ แต่เนื่องด้วยวัย และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป แนวคิดนี้จึงได้ถูกวางลง และแทนที่ด้วยแนวความคิดแบบอื่นเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อปี 2018

 

Venus Resurrection

ศิลปินได้พบกับหญิงสาวนามว่า Anastasia ซึ่งมีบุคลิก ตรงกับรูปแบบทางศิลปะที่ได้ละวางไปเป็นเวลานาน ทำให้ศิลปินพบว่าความรู้สึกที่อยากสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดในวัยหนุ่มที่ตนคิดว่าหมดไปแล้วนั้นแท้จริงยังคงอยู่ ศิลปินจึงกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแนวที่ตนชื่นชอบอีกครั้งจนเป็นผลงานชุด Venus Resurrection นี้

 

Venus Resurrection

Venus Resurrection

ศิลปินมีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์ เมซโซทินต์ และดรายพอยต์ ศิลปินได้คิดค้นเทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ จึงทำให้ศิลปินเริ่มสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกไว้จำนวนหนึ่ง และต่อมาศิลปินได้คิดถึงการย้อนกลับไปสู่แรงผลักดันดั้งเดิมในการสร้างผลงานศิลปะซึ่งคือการเขียนจิตรกรรม จึงเกิดชุดงานจิตรกรรมบนผ้าใบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง นับว่าเป็นการกลับมาเขียนภาพสีน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี

อีกนัยหนึ่ง ความหมายของชื่อ Anastasia นั้น มาจากคำภาษากรีก Anastasis อันมีความหมายว่า Resurrection ซึ่งมีนัยยะถึงการฟื้นคืนกลับสู่เส้นทางการทำงานศิลปะแนวเดิมที่ทอดทิ้งมานานอีกครั้งของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล

 

Venus Resurrection

นิทรรศการ Venus Resurrection เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 ตุลาคม ที่ RCB Galleria 3 (ชั้น 2) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: River City Bangkok

 

Leave a Reply