ฮันโนะ-เวชพงศ์ เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบญี่ปุ่น แห่งแรกในประเทศไทย

ฮันโนะ-เวชพงศ์

เปิดตัว ‘ฮันโนะ-เวชพงศ์’ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้านบาท ชูจุดขายดูแลในรูปแบบญี่ปุ่น ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงวัยในตลาดเมืองไทย

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ “ฮันโนะ-เวชพงศ์” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โครงการมูลค่า 150 ล้านบาท ด้วยตัวอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า3,000 ตารางเมตร จากความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี กับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำตลาดด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

ฮันโนะ-เวชพงศ์

มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือมี ประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นจำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged society) คือจำนวนผู้สูงวัย มากถึง 14% และปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

ฮันโนะ-เวชพงศ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ยาวนาน การดูแลที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วย ความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living) ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง จะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เสมือนสมัยเมื่อวัยหนุ่มสาว เพื่อเป็นการกระตุ้นสมอง ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ด้วยหลักมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ (Mission) “เพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก” มิใช่เพียงเพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเท่านั้น ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกครอบครัวของท่านผู้สูงอายุด้วย

ฮันโนะ-เวชพงศ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ‘ครอบครัวซาโต้’ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ รวมไปถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี ร่วมกับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี โดยได้ก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นรูปแบบอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา มีห้องพักรวม 42 ห้อง สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 54 ท่าน ห้องพักจัดเป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. Premium room ห้องเตียงเดี่ยวแบบพิเศษ ตำแหน่งห้องใกล้ห้องพยาบาล พร้อมด้วยเตียงไฟฟ้ารุ่นพิเศษ
  2. Private room ห้องเตียงเดี่ยว
  3. Twin-Bed room ห้องเตียงคู่
ฮันโนะ-เวชพงศ์

การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงโดยพยาบาลวิชาชีพ, กิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยนักกายภาพบำบัด และอาหารทุกมื้อ ได้รับการดูแลโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร ทั้งนี้ยังนับว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในไทย ที่มีบ่อน้ำอุ่นออนเซ็นให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเพื่อสำหรับการผ่อนคลายแล้ว การแช่ออนเซ็นยังช่วยในการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้เลือดส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่พักอาศัย ขนาดทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้ถูกออกเเบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้หลักมาตรฐานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะของประเทศญี่ปุ่นที่เน้นหลักการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการใช้วัสดุหนาพิเศษ มีขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ในการปูพื้นห้องเพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกหากเกิดการหกล้ม พร้อมเลือกใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการพยาบาล ด้วยการออกแบบตัวตึกภายใน ทางเดินเสมือนรูปโดนัท เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้รอบโดยไม่เกิดความสับสน หรือความกังวล ที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท

ฮันโนะ-เวชพงศ์

นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบเรียกพยาบาลประจำห้อง, ระบบแจ้งเมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง, ระบบกล้อง CCTV และหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2019 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะรับผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยเต็มจำนวน 54 ท่าน รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มาในรูปแบบ Day Care (แบบไปเช้า – เย็นกลับ) ที่คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าใช้บริการจำนวน 30 ท่านต่อวัน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยประมาณ 10 ล้านบาทในปีเเรก มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้ กล่าวปิดท้าย

ฮันโนะ-เวชพงศ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ มีบริการ กิจกรรมสันทนาการกระตุ้นสมอง แบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) ช่วยในการฝึกพัฒนา กระตุ้นสมอง และ ส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุได้เข้าสังคม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Day Care สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ราคา 1,900 บาท* สามารถสะสมแต้มคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 11 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ราคานี้รวมกิจกรรมการแช่ออนเซ็น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด) หมดเขต 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-026-6218 และ www.hvgc.co.th

Leave a Reply