เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 เอไอเอ AIA

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คว้ารางวัล “ตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี” (Health Insurance Agent of the Year) โดย พญ.หฤทัย ไกรวพันธุ์ ตัวแทนประกันสุขภาพและที่ปรึกษาทางการเงิน เอไอเอ ประเทศไทย จากเวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asia Insurance Review เครือข่าย Asia Advisers Network และ Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA) องค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก โดยเป็นการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทต่าง ๆ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยมี KPMG บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีระดับโลก เป็นผู้รับผิดชอบในการลงคะแนนคัดเลือก ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของเอไอเอในหมู่ตัวแทนและผู้ให้คำปรึกษาด้านประกันชีวิตที่ได้รับความเชื่อถือในระดับเอเชีย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ทั้งนี้ พญ. หฤทัย ไกรวพันธุ์ นับเป็นตัวแทนคุณภาพที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการประกันในหลากหลายแขนง ทั้งการเป็นส่วนสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่โดดเด่นของเอไอเอ อาทิ AIA H&S Plus Gold, AIA Infinite Care, AIA Health Happy และ AIA Multi-Pay CI ตลอดจนการนำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อการดูแลและให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมผ่านการเขียนหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวจากชีวิตจริงที่เธอเป็นโรคมะเร็ง เพื่อมุ่งผลักดันให้คนไทยวางแผนชีวิตและสุขภาพอย่างรอบคอบ ป้องกันความไม่แน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงนับเป็นตัวแทนคุณภาพและคู่ควรกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

พญ.หฤทัย ไกรวพันธุ์ ตัวแทนประกันสุขภาพและที่ปรึกษาทางการเงิน เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ว่า “รางวัลตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่เวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 จัดมอบรางวัลในสาขา Health Insurance จึงถือว่าตนเองเป็นตัวแทนประกันชีวิตคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยนอกเหนือจากความภาคภูมิใจแล้ว รางวัลนี้นับเป็นเครื่องการันตีถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าที่มีให้กับเอไอเอเสมอมา สะท้อนถึงการไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพของเอไอเอ เพื่อการดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด ในฐานะที่สวมบทบาทหลากหลาย ทั้งการเป็นแพทย์ ตัวแทนประกันสุขภาพและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้ามาแล้วกว่า 800 ราย ในตลาดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการป่วยเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามากว่า 8 ปี จึงตั้งใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับสังคม ทั้งในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ แนวคิดในการใช้ชีวิตต่อไปในทุกวันอย่างมีความหมาย รวมถึงการวางแผนทั้งในด้านสุขภาพและการเงิน เพื่อให้ทุกคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพราะปัจจุบันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยเฉพาะหากป่วยเป็นโรคร้ายแรง อิงจากประสบการณ์ตรง การวางแผนสุขภาพและการเงินล่วงหน้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีมูลค่าสูงถึง 1,630,000 บาทต่อปีได้เลยทีเดียว”

“ซึ่งจากที่ได้รวบรวมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ รวมถึงความต้องการของลูกค้า จึงได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานของเอไอเอ ประเทศไทย เพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยช่วยตั้งแต่กระบวนการภายใน จนถึงวิธีการนำเสนอสู่ลูกค้าภายนอก ถือเป็นการนำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลลูกค้าและสังคม ซึ่งปัจจุบันยังคงเดินหน้าอยู่ในสายอาชีพนักวางแผนการเงินและตัวแทนประกันชีวิต พร้อมทั้งมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้กับสายอาชีพนี้ เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยในการวางแผน ดูแล และส่งเสริมด้านการประกันชีวิตและสุขภาพให้กับผู้คนในสังคมไทย ให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” พญ.หฤทัย กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply