“เหลียนฮัว ชิงเวิน” กรมแพทย์แผนไทย นำร่อง ยาต้นแบบรักษาโรคโควิด-19

Lianhua Qingwen

นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับในที่ประชุมกรมการแพทย์ สนใจ ยา Lianhua Qiingwen ที่มีงานวิจัยรับรองได้มาตรฐานทั้ง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานยาและการผลิต ถือเป็นต้นแบบที่ดีและนำไปใช้ในการรักษาโควิด-19ในระดับเบาและปานกลางได้

นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุมวิชาการ Zoom meeting ในหัวข้อ การใช้ยาสมุนไพรจีน (Lianhua Qingwen) ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยสมาพันธ์การแพทย์จีนโลก ( World Federation of ChineseMedicine Societies ) ร่วมกับ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้ายาเหลียนฮัว ชิงเวิน อย่างเป็นทางการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบทางเดินหายใจ ศาสตราจารย์เกา จานเฉิง (Gao Zhancheng) กรรมการแพทย์สภาประเทศจีนสาขาระบบทางเดินหายใจ และผู้อำนวยการศูนย์ระบบทางเดินหายใจและ RCU ของ โรงพยาบาลประชาชน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Beijing University People’s Hospital) และศาสตราจารย์ ติง ปังหาน (Ding Banghan) รองประธานกรรมาธิการปฐมพยาบาลฉุกเฉินของสมาคมการแพทย์แผนจีนและแพทย์ตะวันตกแบบบูรณาการ และผู้อำนวยการศูนย์ RCU โรงพยาบาลการแพทย์จีน มณฑลกวางตง (Guangdong Province Traditional Chinese Medicine Hospital)

ได้นำเสนองานวิชาการในหัวข้อ “ทฤษฎีและการปฏิบัติในการใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ” และ “การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่และกลไกการรักษาของ เหลียนฮัว ชิงเวิน โดยมีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกทั้งผลการวิจัยและประสบการณ์การใช้ทางคลินิกของ เหลียนฮัว ชิงเวิน ในการรักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ กับแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น รพ.วชิระภูเก็ต รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ตรัง รพ.สมุทรสาคร รพ.ดอนตูม รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อเปิ่น รพ.หัวหิน คลินิกการแพทย์จีนหัวเฉียว ฯลฯ

ด้าน นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดงานว่า ยาแคปซูล เหลียนฮัว ชิงเวิน จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบเป็นยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการ Anti-viral และAnti-inflammatory และผลของการใช้ เหลียนฮัว ชิงเวิน ร่วมรักษาโรคโควิด19 ในการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อ 12เม.ย.ที่ผ่านมา ทางจีนได้ออกประกาศให้เป็นยาที่ใช้ร่วมรักษาโรคโควิด ตามประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มข้อบ่งใช้ใหม่ “ใช้ในการรักษาโรคโควิด19 ในระดับเบาและปานกลาง”

แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาดังกล่าว ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น โดยหวังว่าวิทยากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 2 ท่านในวันนี้จะนำความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานในประเทศไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกัน ระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบบริการสุขภาพไทยต่อไป

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปในงานวิชาการครั้งนี้ว่า ที่สำคัญคือ Lianhua Qingwen มีงานวิจัยรับรองด้วย ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยสนใจด้วย จริง ๆ แล้วการใช้ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมมารักษาโรคในปัจจุบัน ที่สำคัญเราสนใจอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือความปลอดภัย อันที่ 2 คือประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 ในเรื่องมาตรฐานของยา มาตรฐานการผลิต ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า Lianhua Qingwen เป็นต้นแบบที่ดี ทำให้เราได้ศึกษาต่อไป

สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ เกา จานเฉิง ผู้อำนวยศูนย์ระบบทางเดินหายใจและ RCU ของ โรงพยาบาลประชาชน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ ศาสตราจารย์ติง ปังหาน ผู้อำนวยการศูนย์ RCU ของโรงพยาบาลการแพทย์จีน มณฑลกวางตง แบ่งปันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ Lianhua Qingwen ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดย ศ. ติง ปังหาน กล่าวเสริม ว่า โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจครั้งร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ไข้หวัดนกและ โควิด-19 ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโรคระบาดในการแพทย์แผนจีน และปัจจุบันกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างร้ายแรง โดยงานนี้ได้ นำเสนอ “ทฤษฎีและการปฏิบัติในการใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ”.

สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ เกา จานเฉิง กล่าวในรายงานว่า การติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบบ่อย และเกิดขึ้นซ้ำบ่อยครั้ง บางครั้งอาจทำให้เกิดการระบาดในท้องถิ่น หรือระบาดไปทั่วโลก ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาทางสังคม COVID-19 ในปีนี้ก็เป็นโรคระบาดรุนแรงชนิดใหม่ ซึ่งติดต่อได้ง่ายมาก การรักษาโรคทางเดินหายใจด้วยยาเคมีต้องเผชิญกับความท้าทายของการดื้อยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียนและหายใจลำบากอย่างรุนแรง เป็นต้น

Lianhua Qingwen

การติดเชื้อไวรัสมักจะมาพร้อมกับการอักเสบ ซึ่งพายุไซโตไคน์ (Cytokine Storm) จะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้โรคพัฒนาให้หนักขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ยาต้านอักเสบควบคู่กับยาต้านไวรัส การแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแนวคิดแบบองค์รวม การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่จะใช้วิธีการต้านไวรัสควบคู่กับการต้านอักเสบ Lianhua Qingwen มีสมุนไพร 13 ตัว ทำให้ออกกฤทธิ์ต่อหลาย Target ได้ จากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ Lianhua Qingwen พบว่า Lianhua Qingwen มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้อย่างบูรณาการ จากหลักฐานเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (EBM) ก็ได้ยืนยันว่า Lianhua Qingwen มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถยับยั้ง SARS และ MERS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผลในการต้าน COVID-19 ยับยั้งพายุไซโตไคน์ ฟื้นฟูความเสียหายของปอดที่เกิดจากการอักเสบได้อีกด้วย

จากการศึกษาใช้เหลียนฮัวชิงเวิน (Lianhua Qingwen) รักษาโควิด-19 (COVID-19) ทางคลินิกแบบ การศึกษาไปข้างหน้า การทดลองแบบหลายศูนย์ การทดลองแบบสุ่ม และการทดลองแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (Prospective, Multicenter, Randomized, Double Blind Controlled ) ใน 23 โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ใน 9 มณฑลของประเทศจีน โดยมีนักวิชาการจง หนานซาน (Academician Zhong Nanshan), หลี หลานจวน (Li Lanjuan) และ จาง ป๋อหลี (Zhang Boli) เป็นที่ปรึกษาในการทำการศึกษาทางคลินิกครั้งนี้ และผลการศึกษาก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร ยาสมุนไพรจากพืช (Phytomedicine) เป็นวารสารระดับสากลด้านยาจากพืชสมุนไพร ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาทางคลินิกครั้งใหญ่ครั้งแรกของยาสมุนไพรจีนในการรักษาโรค COVID-19 โดยศึกษาจากผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 284 คน ผลการศึกษาพบว่าอัตราการหายของอาการหลักทางคลินิก ระยะเวลาของอาการทางคลินิกในกลุ่มการรักษาดีกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มที่ใช้ยา Lianhua Qingwen สามารถบรรเทาไข้ อ่อนเพลีย ไอและอาการทางคลินิกอื่น ๆ ได้ดีกว่า ปอดฟื้นฟูได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญชัดเจนจากผลตรวจ CT ปอด ทำให้อาการหายเร็วขึ้น เพิ่มอัตราการหายทางคลินิก ลดระยะเวลาให้กรดนิวคลีอิกเปลี่ยนเป็นลบ ลดสัดส่วนการพัฒนาของโรคไปสู่อาการหนัก

Lianhua Qingwen

อย่างไรก็ตาม บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้า เหลียนฮัว ชิงเวิน อย่างเป็นทางการ ถือเป็นยาสมุนไพรจีนมีประวัติในการรักษาโรคระบาดมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเด่นในการป้องกันไวรัสในวงกว้าง บรรเทาอาการและฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม Lianhua Qingwen เป็นยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาและมีสิทธิบัตรยา และเป็นยาหลักในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศจีน ซึ่งได้นำจุดเด่นของตำรับยาโบราณรักษาโรคระบาดของหมอจีนผู้ยิ่งใหญ่จาก 3 ราชสมัยมาผนวกด้วยกัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้นำ Rhodiolae Crenulatae Radix et Rhizoma (Hongjingtian) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดบนที่ราบสูงและมีอากาศที่หนาวเย็นมาเป็นส่วนประกอบของตำรับ

Hongjingtian นั้นมีสรรพคุณในการระบายความร้อนออกจากปอดและสลายเลือดคั่ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านความเหนื่อยล้า ป้องกันการขาดออกซิเจนและช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง จึงทำให้ Lianhua Qingwen มีจุดเด่นในการรักษาทั้งอาการและต้นเหตุ เริ่มใช้ยายิ่งเร็ว ยิ่งช่วยให้หยุดการพัฒนาของโรคได้ดี รักษาแบบองค์รวมโดยออกกฤทธิ์ ต่อหลาย Target ยา Lianhua Qingwen จึงได้ถูกบรรจุอยู่ใน Guildline รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจถึง 22 ครั้ง ล่าสุดก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษา COVID-19 (ฉบับที่4 / 5 / 6 / 7)” ของประเทศจีน ในระหว่าง ก.พ.-เม.ย. ประเทศจีนได้ใช้เหลียนฮัว ชิงเวิน ราว 200 ล้านกล่องในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ โดย Lianhua Qingwen จึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนที่ผ่านมา

Leave a Reply