Tagged: VenusResurrection

  • Venus Resurrection

    Venus Resurrection ความปรารถนา ความอ่อนโยน และความโรแมนติค

    Venus Resurrection การทำงานของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล ในวัยเยาว์นั้น มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ทั้งเรื่องความปรารถนา ความอ่อนโยน และความโรแมนติค ด้วยทีแปรงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ส่วนใหญ่ใช้อิริยาบถของผู้หญิงเป็นสื่อ แต่เนื่องด้วยวัย และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป แนวคิดนี้จึงได้ถูกวางลง และแทนที่ด้วยแนวความคิดแบบอื่นเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อปี 2018   ศิลปินได้พบกับหญิงสาวนามว่า Anastasia ซึ่งมีบุคลิก ตรงกับรูปแบบทางศิลปะที่ได้ละวางไปเป็นเวลานาน ทำให้ศิลปินพบว่าความรู้สึกที่อยากสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดในวัยหนุ่มที่ตนคิดว่าหมดไปแล้วนั้นแท้จริงยังคงอยู่ ศิลปินจึงกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแนวที่ตนชื่นชอบอีกครั้งจนเป็นผลงานชุด Venus Resurrection...