รายการ “Talk Today-ทอล์กทูเดย์” คุยสนุก คุยกับเรา วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564 ช่อง pptv HD 36 เวลา 14.00-14.30 น.

Talk Today ทอล์กทูเดย์

ช่วง Talk of the town พบกับเรื่องดีๆการตัดสินผลการประกวดวาดภาพเด็ก ในหัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ภายใต้ การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมไปถึงพาไปชมงานแฟชั่นโชว์ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มรดกไทยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในงาน “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก”

 

Talk Today-ทอล์กทูเดย์Talk Today ทอล์กทูเดย์

และสุดท้ายของช่วง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ สุขภาพดีมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด แต่จะมีสุขภาพดีก็ต้อง ‘กินดี ชีวิตดี’ กับอาหารดี ๆ โดย ‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำผลผลิตจากยอดดอยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2021 @Siam Paragon ในคอนเซปต์ Healthy Food Good Life กินดี ชีวิตดี เมื่อได้รับประทานอาหารดี ๆ ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับ โควิด-19

ช่วง Talk to you กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล มอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิฯ ประจำปี 63 ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งภราดรภาพในการระลึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศสภาพ ภาษา ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือความเห็นอื่นใด ซึ่งถือเป็นหัวใจของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

 

Talk Today ทอล์กทูเดย์Talk Today ทอล์กทูเดย์

ช่วง 3 talk togeter สัมภาษณ์พิเศษ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน่วยงานสำคัญภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มารู้จักบทบาทของกรมตรวจบัญชีฯในการนำหลักการบัญชีง่ายๆ ในการช่วยแก้ปัญหาความจน และบรรเทาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผล

อย่าลืมติดตามชม คุยสนุก คุยกับเรา ทุกวันจันทร์ Talk Today (ทอล์กทูเดย์) เวลา 14.00-14.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ที่นี่ที่เดียว 

Leave a Reply