2 งานใหญ่แห่งปี Nonthaburi King Of Durian 2019 และ งานพฤกษานนท์ 62 @เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

Nonthaburi King Of Durian 2019

ชวนเที่ยวงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ของดีเมืองนนทบุรี “Nonthaburi King Of Durian 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ พฤกษานนท์ 62” วันที่ 13-17 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานซิกเนเจอร์ของจังหวัดนนทบุรี 2 งานใหญ่แห่งปี ได้แก่ “งาน Nonthaburi King Of Durian 2019” กับการประมูลทุเรียน 9 ลูกรายได้มอบเป็นการกุศล การจัดจำหน่ายทุเรียนจากทั่วประเทศกว่า 50 บูธ และ “งานพฤกษานนท์ 62” นำเสนอไม้ดอกไม้ประดับเด่นๆ ของจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับกว่า 57บูธ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

Nonthaburi King Of Durian 2019
Nonthaburi King Of Durian 2019

ภายในงานนำโดย รุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ และสรรหาที่ดิน-สถาบัน สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ สุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยมีแขกรับเชิญชื่อดัง อาทิ อำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี, กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย, ธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี, เรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานสภาหอการค้า จ.นนทบุรี, ยลดา รองหานาม นางสาวไทย ปี พ.ศ. 2532, สำเนียง ขันพิมล เกษตร จ.นนทบุรี เป็นต้นร่วมงาน

Nonthaburi King Of Durian 2019 (3)

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ภานุ แย้มศรี เปิดเผยว่า “งานเมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรผู้ผลิตในพื้นที่และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับฐานราก และเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสทดลองตลาดในศูนย์การค้า และให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองจากตลาดชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด อีกทั้ง ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองนนท์ ทั้งทุเรียนนนท์และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนนทบุรี ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นประชารัฐ ได้แก่จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Nonthaburi King Of Durian 2019 (3)

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นนทบุรี” เป็นจังหวัดหนึ่งในปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ที่มีความเจริญด้านธุรกิจ มีความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นลักษณะแบบสังคมเมืองพืชผล มีทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีของดีประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนเมืองนนท์, ไม้ดอกไม้ประดับ ทาง ซีพีเอ็น ในฐานะภาคเอกชน เราจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ จัดงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” นำของดี เมืองนนทบุรี มาจัดจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ถึง 2 งานใหญ่ นำโดย

“งาน Nonthaburi King Of Durian 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 มีไฮไลท์คือ “ประมูลทุเรียนนนท์” โดยในปีที่ผ่านมา ทุเรียนที่ได้รับการประมูลมีราคาแพงที่สุดในโลกถึง ลูกละ 8 แสนบาท และในปีนี้ได้มีการจัดทุเรียนไว้สำหรับการประมูลถึง 9 ลูก ซึ่งรายได้จากการประมูลทุเรียนและการจำหน่ายโต๊ะจะมอบเป็นการกุศล รวมถึงการจัดจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศและผลไม้จากชาวสวนนนท์ จำนวน 50 บูธ

“งานพฤกษานนท์ 62” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นำเสนอไม้ดอกไม้ประดับเด่นๆ ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย โดยประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ฟอกอากาศ ช่วยดูดสารพิษ ในรูปแบบการจัดบ้านและสวนให้ลงตัวกับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม เลือกซื้อพรรณไม้จากร้านจำหน่ายไม้ดอกกว่า 57 บูธ พบกับการประกวดสวนถาด, การจัดสวนในกระเช้า และประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 4 ชนิด 17 ประเภท ได้แก่ ชวนชม, โกสน, อโกลนีมา และ หน้าวัวใบ และการสาธิตเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าเกษตร

Leave a Reply