บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง

Banpu

  • บ้านปู เผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 “Green Diamond Phetchabun – The Next Forest – Swoop Buddy” 
  • นำทีม SE ระยะขยายผล เสวนาชี้ทางเร่งการเติบโต สร้างผลกระทบเชิงบวกวงกว้าง  

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ สถาบัน ChangeFusion จัดงาน “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อขยายตลาด และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ของไทยที่ยั่งยืน พร้อมเผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการฯ รุ่นที่ 11 ได้แก่ Green Diamond Phetchabun, The Next Forest และ Swoop Buddy ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Banpu

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บ้านปูและ ChangeFusion จัดโครงการ BC4C เราได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนากิจการเพื่อสังคมรวมแล้วกว่า 100 กิจการ ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mentor Matching จากผู้มีประสบการณ์ที่มาช่วยเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในทุกกิจกรรมเราได้สอดแทรกแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เพิ่มกิจกรรม Acceleration Program สำหรับส่งเสริม SE ที่โตอยู่แล้วให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศเรายังต้องการการสนับสนุน การจัดงาน Impact Day ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภคตัวจริง เป็นจุดรวมคนในวงการ SE และเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศ SE ไทยให้เติบโตขึ้น”

ทั้งนี้ ภายในงานได้ประกาศผลกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ ภายใต้โครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจากบ้านปูเพื่อไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท ดังนี้

  1. Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  2. The Next Forest ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดำเนินการ รวมถึงวัดผลการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต
  3. Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหาศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

Banpu

ด้าน นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “โครงการ BC4C เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ SE ที่แข็งแกร่งนั้นมีส่วนสำคัญและเอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม สิ่งที่เราอยากขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจคือ การดึง SE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเติบโตขึ้น และช่วยปรับระบบนิเวศของ SE ในภาพรวมได้ นอกจากนี้ โครงการ BC4C ยังเดินหน้าพัฒนา SE.school (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ การเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่อไป”

Banpu

ภายในงาน 2022 Impact Day ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” การแสดงและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซ็ปต์ “UNIVERSAL FASHION – The Impact of Unlimited Possibilities” ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่ รวมถึงสะท้อนความหลากหลายผ่านตัวนายแบบและนางแบบ เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ SE ในหัวข้อ “โอกาสการขยายผลกิจการเพื่อสังคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยให้แข็งแกร่ง” รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน “Maximize the Market” ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม สามารถติดตามได้ทาง www.facebook.com/banpuchampions

…………………………………….

Banpu

Banpu organizes “Impact Day” to widen business opportunity for social enterprises and strengthen SE ecosystem in Thailand 

  • Banpu revealed 3 winning finalists of the 11th Banpu Champions for Change – Green Diamond Phetchabun, The Next Forest and Swoop Buddy.  
  • SEs from the Acceleration Program joined a seminar to discuss how to accelerate growth and broaden positive impact to the society. 

Banpu Public Company Limited, an international versatile energy provider, in collaboration with ChangeFusionorganized the “2022 Impact Day: Maximize the Impact” as part of the 11th Banpu Champions for Change (BC4C) to expand market opportunity for social enterprises (SE) and bring them close to their real consumers. The event is also to inspire SEs to create positive changes for society, community and environment and connect business partners to reach the goal of creating a sustainable SE ecosystem in Thailand. Banpu also revealed the names of the three winning finalists of the 11th BC4C – Green Diamond Phetchabun, The Next Forest and Swoop Buddy at the event which held at Samyan Mitrtown, Bangkok.

Mr. Rattapon Sukhunthee, Head of Corporate Communications, Banpu Public Company Limited, said “Over the past 11 years, Banpu and ChangeFusion have organized the BC4C project and provided supports to more than 100 SEs through series of mentor matching workshops with experts in different fields who helped enhance their knowledge in business plan development and sharpen their social problem-solving models. We have integrated the Environment, Social and Governance (ESG) principles into each of our activity to help SEs create sustainable business growth. This is also the first year that we added the Acceleration Program to provide support to the SEs who are already shown great potential to scale up their businesses. This is very important and is something that SEs in our country still need support. The Impact Day event is not only to provide opportunity for SEs to meet consumers, but also a place where people in the SE community can expand their network. We hope to be a part of creating a strong SE ecosystem in Thailand in the future.” 

Banpu

During the event, three finalists was announced as winners for the 11th BC4C project. Each of these teams will receive a prize money of THB 250,000 from Banpu. They are:

  1. Green Diamond Phetchabun – a business that helps farmers connect markets and develop production knowledge to increase value of the produces by growing quality organic crops that meet international standards. Their aim is to stabilize farmers’ financial status while conserving the environment for the community.
  2. The Next Forest – a service provider with knowledge in biological science that gives advice, implements, and measures of forest planting and restoration in a sustainable way in order for client to have enough funds to continually care for the reforestation in many areas. The Next Forest will also design and create a plan for area owners and general public to be able to gain benefits from the reforestation areas in the future.
  3. Swoop Buddy – an online second-hand clothing retail platform with a product recommendation engine to give specific product suggestion for each customer. Their goal is to extend the life of the garments as long as possible and create a circular economy while reducing environmental problems from clothing production and huge amount of waste from discarded old clothes.

Mr. Sunit Shrestha, Managing Director of ChangeFusion, said “Organizing the BC4C project, we realize that strengthening SE ecosystem is important and it contributes to the growth of SEs. What we would like to ask for cooperation from the business sector is to bring SEs into the business’s value chain. When you do so, you will become another driving force that allows SEs to grow. And that will lead to a stronger SE ecosystem too. In addition, the BC4C project will continue to develop SE.school, an online platform that collects social enterprise knowledge in various fields, such as how to prepare and become an SE, SE management and finance management as well as social and environmental measurements, etc. The platform is open for participants in the project as well as general public who are interested to  grow businesses and be a part of making a real change and positive impact on our society.”

Banpu

There are a wide range of interesting activities at the 2022 Impact Day including a special talk on “Maximizing the Impact, Creating a Strong Network, and Expanding the Power of SEs”; and a special fashion show under the concept of “UNIVERSAL FASHION – The Impact of Unlimited Possibilities” that tells inclusive stories through clothing. The show also reflects diversity through both male and female models, allowing everyone to see genuine beauty of human beings. There is also a discussion about social enterprises with “Mr. Sanon Wangsrangboon”, Deputy Governor of Bangkok and one of the activists who has campaigned for a better society and for SEs, on the topic of “Opportunity to Expand Social Enterprises to City Level to Strengthen SEs in Thailand”. The event also provides opportunity for the public to purchase goods and services from more than 20 social enterprises at “Maximize the Market”, a market that brings together a network of social enterprises to sell quality products and services.

For more information and latest updates on the Banpu Champions For Change (BC4C), please log on to www.facebook.com/banpuchampions.

Leave a Reply