Category: Social

 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ เปิดบ้านแถลงผลดำเนินงานปี65 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมปี66 เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อีก 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด

  พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับสื่อมวลชน และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต และถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม กิจการให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีภารกิจหลักในการดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565 แม้จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ทำให้มีการจำกัดผู้เข้าชม อย่างไรก็ตามได้ปรับรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ...

 • กรมการท่องเที่ยว

  กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายมาตรฐานให้ผู้ประกอบการ 414 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 หวังยกระดับสร้างความมั่นใจ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก

  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหาร สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรฐานท่องเที่ยวไทยได้นำหลักการจัดที่เป็นมาตรฐานสากล และแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดเป็นกระบวนการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นระบบ มีความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากล โดยเน้นเรื่องการให้บริการที่ดี ถูกสุขลักษณะ...

 • JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT

  ชวนลิ้มลอง JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. เคล็ดลับความอร่อยของผลไม้คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น เป็นของฝากของขวัญเพื่อคนพิเศษ

  Japan Fruit and Vegetables Export Promotion Council (JFEC) จัดงาน JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. เพื่อถ่ายทอดความอร่อยและมีคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงเหมาะสำหรับเป็นสิ่งบริโภคในชีวิตประจำวัน แต่ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นของขวัญและของฝากสำหรับคนพิเศษอีกด้วย งาน “JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT.” พบกับผลไม้ต่าง ๆ ที่ดูน่าอร่อยห่อหุ้มด้วยแพ็คเกจที่มีดีไซน์หรูหรา ใช้การออกแบบลวดลายแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยมีแรงบันดาลใจจากผลไม้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เป็นภาพที่สื่อถึงรสชาติที่อร่อยและคุณภาพสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเหมาะสำหรับเป็นของฝากและของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก รวมถึงในงานยังได้เตรียมผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ชิมเพื่อลิ้มลองความอร่อยและสัมผัสถึงคุณภาพของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น...

 • การกระทรวงวัฒนธรรม

  วธ. มอบโล่ “ดี” ที่ได้ทำ เปิดพื้นที่ความดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อที่หลากหลาย

  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ ณ ห้องแกลอลรี 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะสื่อที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยสื่อที่เผยแพร่สู่สังคมนั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในหลากหลายช่องทางอีกด้วย หากเด็กและเยาวชนได้รับสื่อหรือมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม...

 • นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1

  สวพส. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 หรือ นพส.1”

  เมื่อวันที่ 22 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 หรือ นพส.1” (Training Program on Sustainable Highland Development Using the Royal Project System #1) โดยมีพิธีเปิด ณ...

 • อินโดรามา เวนเจอร์ส

  อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ลงพื้นที่ชุมชนบุรีรัมย์สอนการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล

  “เคล็ดลับในการแยกขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะขวด PET ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้ขายได้ราคาดี นับเป็นความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เราจัดการขยะได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย” ณัฐพัชร์ ล้อธีรพันธ์ หรือ คุณต่อ เจ้าของกิจการผัดไทภูเขาไฟบ้านครูกานต์ หนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการ และชุมชนกว่า 200 คน ในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปด้านการจัดการขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งจัดโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลที่ใช้สำหรับผลิตขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชีย “ขวดน้ำดื่ม PET เมื่อเราดื่มเสร็จแล้ว หากทิ้งลงถังขยะถูกประเภท จะมีค่ามากมายมหาศาล อย่างร้านค้าหรือประชาชนทั่วไป หากรวบรวมขวดในสถานประกอบการหรือชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วนำไปขาย ก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น...

 • Enlit Asia 2022

  ประกาศความพร้อม นับถอยหลังสู่การจัดงานพลังงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2022 ในประเทศไทย “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022”

  บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ แถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและงานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชีย “งานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย” (Sustainable Energy Technology Asia- SETA 2022), งานเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย (Solar+Storage Asia-SSA 2022), และงาน Enlit Asia 2022 งานด้านผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดระดับโลก โดยเป็นการจัดงานพลังงานร่วมกัน 3 งาน ในวันที่...

 • เกียรติภูมิ สิริพันธุ์

  เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท พร้อม! เป็นทางเลือก ในการก้าวสู่ผู้นำประเทศ

  คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ควรมีวิสัยทัศน์สมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลก ที่สำคัญคือควรมีประวัติขาวสะอาด เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท มีคุณสมบัติเพียบพร้อมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเจ้าตัวจบปริญญาโท จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ1ของโลกติดต่อกัน 10 ปีซ้อน โดยสามารถสอบชิงทุน ก.พ.จากรัฐบาลไทย และยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างโครงการพลังงานทางเลือกหลายโครงการและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทในกลุ่มพลังงานหลายองค์กร และได้รับรางวัล Smart Energy Hero มาแล้วหลายรางวัล พร้อมกับแนวคิดที่จะทำโครงการสมาร์ทซิตี้...

 • การเคหะแห่งชาติ

  กคช. จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น ผนึกแรงสร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพเต็มกำลัง

  การเคหะแห่งชาติ เปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ เผยความคืบหน้าบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย พร้อมระดมทุนจากภาคเอกชนกว่า 60,000 ล้านบาท ด้วยแนวคิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติ “มีบ้าน – มีอาชีพ – มีรายได้ – มีความสุข” ให้ผู้อยู่อาศัยมีที่พัก มีอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า...

 • สสว.

  สสว. ผนึกพันธมิตรดันสิทธิประโยชน์ 3 ด้าน เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” บูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” โดยมีผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ เวทีกลางงาน SME-GP Day อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายวชิระ กล่าวว่า...

 • มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

  เชิญร่วมอุทิศบุญ และขอขมากรรม ให้กับดวงวิญญาณ ที่เกิดจากการทำแท้โดยไม่ตั้งใจ ในวันที่ 26 ส.ค. 2565 ณ. ศูนย์ปู่ทวดโพธิสัตว์

  เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราจะต้องพบเจอกับปัญหาของการแท้งลูก หรือจะต้องสูญเสียลูกน้อยก่อนที่เราจะได้พบหน้ากัน ซึ่งเดิมที อาจจะเป็นเพราะสุขภาพของคุณแม่อาจจะไม่พร้อม หรือมีเหตุไม่ระวังจนทำให้ลูกน้อยที่แสนจะบอบบางอยู่ในท้องมีเหตุจะต้องจากไป โดยเฉพาะช่วงนี้มีกรณีของการสูญเสียลูกในท้องอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด แล้วเราจะ ติดกรรมแท้งลูก หรือไม่ แล้วเราจะ แก้กรรมแท้งลูกได้อย่างไร มาดูกัน อันที่จริงการแท้งลูกนั้น อยู่ที่เจตนาเป็นหลัก บางคนแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ บางคนต้องการรักษาชีวิตลูกให้ถึงที่สุด แต่ก็ไม่สามารถทำได้ แต่ในขณะเดียวกัน บางคนก็เจตนาทำแท้ง เป็นเพราะความไม่พร้อมของตัวเอง แล้วแบบนี้การ ติดกรรมแท้งลูก จะเหมือนกันหรือไม่ แก้กรรมแท้งลูกได้อย่างไร แท้งเอง ทำแท้ง บาปเท่ากันหรือไม่? ลูกหลุด แท้งลูกเพราะสุขภาพ แท้งด้วยการพิจารณาจากแพทย์...

 • Open House NEA 2022

  สถาบัน NEA เปิดภาพความสำเร็จของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดกิจกรรม (Open House NEA 2022)

  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Open House NEA 2022) โดยได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเปิดภาพความสำเร็จของสถาบัน NEA ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้เท่าทันกระแสโลกและนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมจากทางสถาบัน NEA ณ True Digital Park ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า...

 • From Gen Z to be CEO

  ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่! “จุรินทร์” ปั้น Gen Z เป็น CEO สร้างทัพหน้าผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ 3 ปี กว่า 36,521 ราย ย้ำใช้ Soft Power ไทยทำกำไรให้ประเทศ

  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาทพิเศษในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ที่ True Digital Park สุขุมวิท 101 นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกคนจะต้องภาคภูมิใจที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดเป็น 1 ใน...

 • THOMAS CLINIC

  “หมอแยม” พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร THOMAS CLINIC รับรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม รางวัลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕

  พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของโทมัสคลีนิก THOMAS Clinic (ทองหล่อ ซอย 2) รับรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม รางวัลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ สาขา ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ อาคารหอประชุม (๔๘ พรรษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย