“ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา” ฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่น

ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยาดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด โดยมีเพื่อน สนิทตบเท้าเข้าร่วมงาน อาทิ วีรศักดิ์ ชุณหจักร, ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย, พนิตตา ศรีสะอาด, ทับทิม มาลากุล ฯ เลน, ศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, บุรินทร์ นาคเจริญ, พิชญะ พิชัยณรงค์สงคราม, เอิร์ธ สายสว่าง พร้อมกับศิลปิน นักร้องเข้าร่วมงานจำนวนมากที่ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน เพชรบุรีตัดใหม

Leave a Reply