มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล “MUKA Run 2023”

MUKA Run 2023

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “MUKA Run 2023” โดยมี คุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้ง ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เส้นทางวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

MUKA Run 2023

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง สร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนระดมทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอไทรโยคและโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ประเภท Fun Run 3 กิโลเมตร Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร รวมทั้งประเภท Charity Run

MUKA Run 2023

ภายในงานมีอาหารอร่อยๆ ขนมหลากหลาย และกิจกรรมการกุศลสนุกๆ ให้นักวิ่งของเราได้ร่วมสนุกกัน ในส่วนของเส้นทางการวิ่งนั้น เป็นเส้นทางที่ท้าทาย โดยมีทั้งความชัน และพื้นผิวที่แตกต่างกันตลอดการวิ่ง ซึ่งผลการแข่งขันระยะ Half Marathon ที่ 1 Over all ชาย ได้แก่ ธีระพงษ์ เอี่ยมธีระกุล ด้วยสถิติ เวลา 01:33:55.2 ชั่วโมง ส่วนที่ 1 Over all หญิง เป็นของ จิรดา พูลทรัพย์ ที่เวลา 01:55:43.0 ชั่วโมง และระยะ Mini Marathon ที่ 1 Over all ชาย เป็นของ Alfred Rekers ด้วยสถิติ เวลา 00:46:17.4 ชั่วโมง และ ที่ 1 Over all หญิง ได้แก่ Lawan Panyata ด้วยสถิติเวลา 00:54:49.5

MUKA Run 2023

ส่งท้ายงาน MUKA RUN 2023 ด้วยภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจของนักวิ่งที่มาทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม แบบคู่ หรือมาทั้งครอบครัว และตลอดเส้นทางแลนด์มาร์กสวยๆ รอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี ไม่ว่าจะเป็น ระยะ Fun Run 3 K ระยะ Mini Marathon 10K และระยะ Half Marathon 21K ทำให้นักวิ่งได้ออกกำลังกาย และได้แวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กสวย ๆ เป็นที่ระลึก

ขอบคุณภาพจาก : วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply