Tagged: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • พม. ผนึกเครือข่าย จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”

  วันนี้ (7 มิ.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Together We Can หยุด ค้า คน” พร้อมมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ TikTok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัล ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และหน่วยงานด้านการดําเนินคดี การป้องกัน และการคุ้มครอง...

 • พม. เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 66 “together we can”หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 –12.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ตีมงาน together we can หยุดค้าคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance ทั้งนี้ได้จัดรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย...

 • คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบแผนการดำเนินงานระดับนโยบาย ปี 2566 เตรียมประกาศยกย่องชุมชนฯ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 243 แห่ง

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  พม. สดุดีผู้ให้แก่สังคม มอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 2 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้รับโล่...

 • พม.

  พม. ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ผ่านกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวง พม. (อาคารใหม่) และรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565...