พม. เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 66 “together we can”หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 –12.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ตีมงาน together we can หยุดค้าคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance

ทั้งนี้ได้จัดรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป

ปลัด อนุกูล ปีดแก้ว

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
– นิทรรศการภายในงาน

1) ผลงานบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism)
2) ผลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
3) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย (3P) และบูธหน่วยงาน ประกอบด้วย ด้านการดำเนินคดี ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครอง

Leave a Reply