Tagged: Lestate

  • Lestate

    ”ชนากานต์ จินาเพ็ญ” คนรุ่นใหม่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

    เปิดใจ ”ชนากานต์ จินาเพ็ญ” กรรมการผู้จัดการบริษัท เลสเตท จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท ไลก้า บิลด์ดิ้ง จำกัด คนรุ่นใหม่อายุเพียง 25 ปี ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้สร้างผลงานจนได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงราชการ ด้วยไอเดียแนวคิดและมุมมองที่กว้างไกล คุณชนากานต์ จินาเพ็ญ หรือ ”คุณเกด” กรรมการผู้จัดการบริษัท เลสเตท จำกัด นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจ จากเด็กไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในแบบของตัวเอง พร้อมด้วยไอเดียยุคสมัยใหม่ๆ ในการบริหาร จนั่นคือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเกดได้ต่อยอดเปิดบริษัทเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ...