การบินไทย – ไทยสมายล์ จัดเที่ยวบินพิเศษ “นำคนไทยกลับบ้าน” คุมเข้มมาตรป้องกัน COVID-19

การบินไทย

จากวิกฤติการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเชื้อยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สายการบินทั่วโลกไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ แต่การบินไทยและไทยสมายล์ ยังคงดำเนินงานภายใต้ภารกิจสำคัญ “นำคนไทยกลับบ้าน” โดยจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยจากต่างประเทศกลับบ้าน ได้แก่ อิตาลี (TG8083), ฝรั่งเศส (TG933), อังกฤษ (TG917), ออสเตรเลีย (TG476, TG462, TG473, TG434), นิวซีแลนด์ (TG492), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (TG518), อินโดนีเซีย (TG434) และเกาหลีใต้ (TG655)

การบินไทย

สายการบินแห่งชาติ มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้โดยสารคนไทย ที่เดินทางกลับบ้านด้วยความห่วงใย ทั้งยังให้ความสำคัญสูงสุดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสารก่อนให้บริการ พร้อมเช็ดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในทุกจุดสัมผัสอย่างละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้ง, มีการตรวจวัดไข้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง และพนักงานที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ลูกเรือต้องสวมมาส์กตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางกับการบินไทยและไทยสมายล์ ด้วยความเชื่อมั่นถึงความสะอาด ตลอดการเดินทาง ซึ่งตลอดระยะเวลา 60 ปี การบินไทยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เคียงข้างคนไทย และภูมิใจที่ได้พาผู้โดยสารกลับบ้านอย่างปลอดภัย

การบินไทย

ทั้งนี้ ตลอดกว่า 3 เดือนที่ผ่าน (เม.ย. – มิ.ย. 2563) การบินไทยและไทยสมายล์ ได้ให้บริการเที่ยวบินพิเศษมากกว่า 40 เที่ยวบิน นำคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย กว่า 4,000 คน พร้อมกันนี้ แม้ยังไม่ได้เปิดทำการบินตามตารางบินปกติ สายงานฝ่ายช่างของการบินไทย ยังคงทำงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานทุกรุ่นตามวงรอบของการบำรุงรักษา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center 
โทร.0-2356-1111

Leave a Reply