“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ทำกิจกรรม CSR มอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเข่า มูลค่า 150,000 บาท แด่ โรงพยาบาลกำแพงแสน

โรงพยาบาลกำแพงแสน

พล.ต.ต.ดร.อภิชัย ศรีโสภิต ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) และเพื่อนๆ นมธ. รุ่นที่ 14 ร่วมกิจกรรม CSR บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเข่า มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน โดยมีนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โรงพยาบาลกำแพงแสน

Leave a Reply

error: Content is protected !!