Oasis Spa เตรียมความพร้อม เปิดกิจการสปา – นวดเพื่อสุขภาพ

Oasis Spa

การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการ Spa – นวดเพื่อสุขภาพ ณ. โอเอซิส สปา

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาดำเนินการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ โอเอซิส สปา (สาขาสุขุมวิท 31 ) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมั่นใจว่ามีความปลอดภัย จากการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

Oasis Spa

Leave a Reply