ออมสินติวเข้ม ประกวดไอเดียธุรกิจ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

BIG BOOM WOW

ออมสินติวเข้ม ผู้เข้ารอบ 100 ทีม ประกวดไอเดียธุรกิจ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสินดึงกูรูธุรกิจ จัดอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 จัด Business Matching เปิดช่องทางผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ ไปจนถึงร่วมลงทุน Venture Capital ของธนาคารที่เตรียมงบประมาณ 2,000 ล้านบาท สนับสนุนการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่

BIG BOOM WOW

คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup เปิดเผยว่า โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนประเดิมในการประกอบธุรกิจจากธนาคารออมสิน มูลค่ารวมสูงถึงกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินทุนประเดิมสูงถึง 1 ล้านบาท ธนาคารออมสินได้จัดอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยการเชิญวิทยากรและกูรูธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาให้ข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและทักษะการนำเสนองานให้กับผู้เข้ารอบทุกทีมที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจแบบครบทุกด้าน พร้อมทั้งรับฟังการแชร์มุมมองจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจมาชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทั้งหมดจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับแผนธุรกิจแล้วส่งเข้ามาให้คณะกรรมการอีกครั้งเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ทีม ในงานนี้ยังได้จัด Business Matching เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการพบปะแลกเปลี่ยน ไปจนถึงร่วมลงทุน Venture Capital ของธนาคารที่เตรียมงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

BIG BOOM WOW

“ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประกอบธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มี Innovation แก้ Pain Point ของคนในสังคม ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ จำนวน 1,122 ทีม ผลงานไอเดียธุรกิจที่ส่งเข้ามา ในปีนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น ผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านโลจิสติกส์ นวัตกรรมอาหาร ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์ม IOT ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจที่สอดรับเทรนด์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยธนาคารออมสินมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เป็น Smart SMEs Startup เรามีหน่วยงานที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่กระบวนการให้ความรู้ บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ทางธุรกิจ จัดบิสนิเนส แมทชิ่ง นำไปสู่การจับมือทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน – ทั้งให้สินเชื่อและการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารออมสิน ที่เตรียมสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเต็มที่” ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าว

BIG BOOM WOW

ข้อหัวการอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ที่น่าสนใจและอัดแน่นด้วยข้อมูล ประกอบด้วย
เรียนรู้ Business Model Creativity / โดย คุณกิติพงษ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer, Huawei Technologies
Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs
Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone
Panel Talk : Q & A โดย คุณอมฤต เจิรญพันธ์ Executive Chairman HUBBA Thailand
คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs
คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone 11
Pitching Workshop – Master Your Pitching Skill : Step 1 – 6
โดย คุณพชร ยงจิระนนท์ Managing Director / Corporate Trainer at SpeakPro Training
Briefing Project โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร. ที่ปรึกษาโครงการ

BIG BOOM WOW

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือความเคลื่อนไหวโครงการประกวดฯ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion LINE@gsb100tomillion ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092 247 0426-8

Leave a Reply