“หมอแยม” พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร THOMAS CLINIC รับรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม รางวัลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕

THOMAS CLINIC

พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของโทมัสคลีนิก THOMAS Clinic (ทองหล่อ ซอย 2) รับรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม รางวัลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ สาขา ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ อาคารหอประชุม (๔๘ พรรษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

THOMAS CLINIC

Leave a Reply