วธ. ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม เสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของจีนโพ้นทะเล” วันที่ 12-16 มิถุนายน ชมฟรี!!

อุปรากรจีนคณะเท่งไฮ้

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม เสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของจีนโพ้นทะเล” การแสดงงิ้วแต้จิ๋วชุดพิเศษโดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม เสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของจีนโพ้นทะเล” โดยมี นายชรินทร์ ตั้งอยู่ภูวดล นายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมอุปรากรจีน นายปรีชา ประเสริฐถาวร อุปนายกสมาคม และนายนราพล โพธิ์สุวัฒนากุล อุปนายกสมาคม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

อุปรากรจีนคณะเท่งไฮ้

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจชมการแสดงงิ้วแต้จิ๋วชุดพิเศษ จากคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โดยจัดการแสดง ๕ วัน จำนวน ๕ ตอน วันละ ๑ รอบ ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เปิดให้ชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๙ ๑๙๒๘ ๗๘๗๘


LIVE: กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม เสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของจีนโพ้นทะเล” 13-16 มิถุนายนนี้ : https://www.facebook.com/share/v/anyDiNR4wXbha6eb/?mibextid=qi2Omg

Leave a Reply