24 จุดเช็คอิน กิน เที่ยวนครปฐม ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ วันเดียวเล่าได้ไม่รู้จบ

Nakhon Pathom

24 ที่เที่ยวนครปฐม ปูพื้นเตรียมลุยต่อ พร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังรอวิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและผลักดันสู่การปฏิบัติ ในการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้ว การพัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยเน้นข้อมูลของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว ให้มีเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง และครบทุกด้าน พร้อมกันนี้ยังมีภาพถ่ายสถานที่สวยงามในมุมต่างๆ ของแต่ล่ะที่มาแนะนำเพื่อเป็นไอเดียและแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความ ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดทําทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย อำเภอกำแพงแสน อำเภออยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล แต่ก็ยังเป็นอำเภอที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวไม่น้อยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

นิตาธร ทะเลน้ำจืด
 • ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73180
 • เบอร์ติดต่อ : 089-242-3024 / 092-409-9922
 • พิกัด : https://g.page/nitathornresort?share

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
 • ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอ กําแพงแสน 73140
 • เบอร์ติดต่อ : 034-351886
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/5KioBwYp5Lck2kYw7

อำเภอดอนตูม อีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กว่ากิโล มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ

Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย
 • ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 บ้านทุ่งพิชัย ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม ต.ห้วย
 • เบอร์ติดต่อ : 085-428-4385
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/X4Y9j2J2RX3zfwrr6

อำเภอนครชัยศรี เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเที่ยวอยู่บ่อยๆ ซึ่งนครชัยศรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโล มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย

Nakhon Pathom Nakhon Pathom
เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
 • ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 034-339468
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/NQ2tNTiDYzkJaM2JA
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ดูบัว คาเฟ่
 • ที่อยู่ : 88/8 ม.1 ตําบล บํางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 097-024-0842
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Log7KPpS5ziUV4xP9

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 • ที่อยู่ : 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมรําชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 034-332604 / 034-332109
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/bi4tNJ2VuhGZWu7H6
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Woodland เมืองไม้
 • ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 034-265330
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/7d9V62dqBApfFUna9
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
วัดกลางบางแก้ว
 • ที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชียศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 034-331462 / 034-332182
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/5mV9E4JchbXQsouPA

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

วัดกลางบางพระ
 • ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตําบลบํางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • เบอร์ติดต่อ : 034-239-225
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/aGEHepvDQ8dZMXFJA

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

วัดศรีษะทอง
 • ที่อยู่ : ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 034-227462
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/avRihTuiuqoSusow7
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
สยามชัยหาดทรายขาว @นครชัยศรี
 • ที่อยู่ : ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
 • เบอร์ติดต่อ : 081-446-2441
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/jeLauCAvzJkvuQuN9

อำเภอบางเลน อำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบๆ 50 กิโล ถือว่าไกลไม่น้อยเลย แต่ที่นี่ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวอันชวนหลงใหลมากมาย เช่น

Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง
 • ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 6 ถนนการประปานครหลวง ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน นครปฐม 73130
 • เบอร์ติดต่อ : 081-259-7667
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/B9iUvC5GBSJZUAHu6
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122
 • ที่อยู่ : ซอยเทศบาล 7 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน นครปฐม 73190
 • เบอร์ติดต่อ : 081-9109-683
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/D4hYow7DuS21nLEi6
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
เมืองรัตติยา
 • ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองนกระทุง อําเภอบางเลน นครปฐม 73130
 • เบอร์ติดต่อ : 063-058-5672
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/miXBu6n323FR4Mbu7

อำเภอพุทธมณฑล อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของจังหวัดนครปฐม ถ้าหากมุ่งหน้ามาจากกรุงเทพ

Nakhon Pathom Nakhon Pathom
พุทธมณฑล
 • ที่อยู่ : 25/25 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สําย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
 • เบอร์ติดต่อ : 024-419012 / 024-419009
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/2jLioWA1D5Q3gcwT9

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)
 • ที่อยู่ : 94 ม 3 ถนน พุทธมณฑลสําย 5 ตําบล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
 • เบอร์ติดต่อ : 02-482-2013 ต่อ 119
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/mqja2h3SqzFr1nCW9
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • เบอร์ติดต่อ : 02-441-5272-4
 • พิกัด : https://g.page/sireepark?share

อำเภอเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

ตลาดเช้าซอย 2
 • ที่อยู่ : ถนนเทศ ซอย 2 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • เบอร์ติดต่อ : 087-157-7708
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/UyY74acCxaZzLHuv6
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ตลาดบน-ล่าง
 • ที่อยู่ : ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/paeCvi6Bd1M42zAF7

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

วัดป่าปฐมชัย
 • ที่อยู่ : 128/2 หมู่ 3 ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • เบอร์ติดต่อ : 081-199-4062
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/JRwk2t3bMkmCJ6C98
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
 • ที่อยู่ : 27 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • เบอร์ติดต่อ : 034-752847-8
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/qkLVpzvxbavH4zv16

อำเภอสามพราน อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กิโล แต่ที่เต็มไปด้วยสีสัน

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

ตลาดน้ำดอนหวาย
 • ที่อยู่ : 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 • เบอร์ติดต่อ : 02-482-7213-5 / 084-891-6612
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/5aacjBU4MD2SBQCF8

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
 • ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อ. สามพราน จ.นครปฐม 73110
 • เบอร์ติดต่อ : 081-824-4119
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/qvYTdeupvDFtWa2w5

Nakhon Pathom Nakhon Pathom

วัดไร่ขิง
 • ที่อยู่ : 51 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 • เบอร์ติดต่อ : 034-311384 / 034-323056
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/7QwFAXqkZ1XLnC6u8
Nakhon Pathom Nakhon Pathom
วัดสามพราน
 • ที่อยู่ : 92/8 หมู่ 7 ตําบลสํามพรําน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
 • เบอร์ติดต่อ : 081-901-8389
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/dnsEBrPxcxy8a4zNA

การดําเนินการจัดโครงการครั้งนี้โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง งบประมาณโดยจังหวัดนครปฐม ดําเนินการโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด

โครงการนี้ได้ดําเนินการถ่ายทําก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

Leave a Reply