Tagged: IndoramaVentures

  • อินโดรามา เวนเจอร์ส

    อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน

    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน การคัดเลือกดังกล่าวตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของบริษัทสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งสามารถตอบสนองความท้าทายของสถานการณ์โลก...