เสน่ห์สุพรรณ ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง บ้านฉันเอง

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

“ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง 29-31 มีนาคม 2562 นี้นะ

ททท. ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม นี้ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและก่อให้เกิดรายได้ให้กับท้องถิ่น ในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ททท. จึงได้นำอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศิลปินและบทเพลง โดยนำเสนอผ่านกิจกรรม “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

“ททท. มั่นใจว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเดินทางเข้าร่วมงาน ก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสุพรรณบุรี แบบไทยเท่ ตลอดทั้งปี และสามารถสร้างความบันเทิงจากบทเพลงและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานบทเพลง เชิดชูศิลปินเพลงสุพรรณให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงก่อให้เกิดรายได้ระหว่างการจัดงานให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมงานต่อไป”

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีเพลงเป็นอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน ทั้งลำตัด ลูกทุ่ง เพลงแหล่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ เราจึงได้นำความโดดเด่นดังกล่าวมาร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูศิลปินและบทเพลงไทยผ่านกิจกรรม “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านการแสดงดนตรี อาหาร สินค้า รวมถึงการจำลองวิถีชีวิตชาวสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองรองอย่างสุพรรณบุรี ที่นอกจากจะมีดีเรื่องเพลงแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง และตลาดที่มีชื่อเสียงที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

สำหรับกิจกรรมความบันเทิงภายในงานประกอบด้วย

• เสน่ห์เสียงเหน่อ การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย เล่าเรื่องตำนานยุคต่าง ๆ ของเพลงลูกทุ่ง นำเสนอผ่านการแสดงในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งมิวสิคเคิล การแสดงผสมผสานการเล่าเรื่อง ร้องเล่นเต้นอย่างสนุกสนาน การแสดงลำตัด “ตำนานเมืองเหน่อ” โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
“ตำนานเมืองเหน่อ” โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
หญิงลี ศรีจุมพล
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
ใหม่ เจริญปุระ
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
สุรชัย สมบัติเจริญ

• เสน่ห์บ้านฉัน ไม่มันไม่เลิก การแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่ ในรูปแบบการเชิดชูศิลปิน ครูเพลงเมืองสุพรรณ โดยผ่านบทเพลงของศิลปิน รุ่นเก่า และศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ สุรชัย สมบัติเจริญ, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ก๊อท จักรพรรณ์, ใหม่ เจริญปุระ, หญิงลี ศรีจุมพล, อาภาพร นครสวรรค์, กัน นภัทร และไข่มุก รุ่งรัตน์ พร้อมชมความบันเทิงในแบบฉบับเมืองสุพรรณอีกมากมาย อาทิ การแสดงแตรวงเมืองสุพรรณ การแสดง “แฝดเสียงสวรรค์” โชว์เงาเสียงศิลปินลูกทุ่งไทย ฯลฯ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง
ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

• เสน่ห์ของกิน บ้านฉันเอง การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี และอาหารต่างถิ่น ที่หารับประทานได้ยาก จำนวน 30 ร้าน อาทิ ขนมจีนสามพี่น้อง (ขนมจีนโพธิ์พระยา) จากอำเภอศรีประจันต์ น้ำพริกกลั่นทุ่ง พริกแกง ขนมเป๊ะ จากกลุ่มสัมมาชีพบ้านทุ่งแฝก อำเภอสามชุก ฯลฯ

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

• เสน่ห์ของใช้ บ้านฉันเอง การออกร้านค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า OTOP นวัตวิถี และสินค้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อาทิ กลุ่มจักสานบ้านบรรไดทอง กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านหวาย ฯลฯ

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

• ของทำมือ บ้านฉันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือทำ เรียนรู้ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวสุพรรณบุรี อาทิ การจักสานผักตบชวา เป็นตะกร้า แผ่นรองของ การปั้นตุ๊กตาควายน้อย

ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง

• มุมนี้ก็บ้านฉัน มุมถ่ายภาพที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์สุพรรณ บ้านฉันเอง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม นี้ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. และบริเวณลานสนามหญ้า หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เวลา 14.00-21.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง, www.tourismthailand.org และ www.thaifest.org

Leave a Reply